NASLOVNICA arrow I JOŠ PONEŠTO arrow Sretan Božić i Nova godina
Sretan Božić i Nova godina PDF Ispis E-mail
Administrator   

 

 

Svim ljudima dobre volje 

 

 

    ČESTIT BOŽIĆ

 

 

I SRETNA NOVA 2011.

 

 

 

Moj Svijet

 

        Prikaz galerije

 

 


... I moralno zdravlje i gospodarski razvoj društva u najvećoj mjeri ovise o obitelji. Ako je obitelj zdrava, ne bi trebalo ulagati tolika sredstva na po­pravne domove, centre odvikavanja od ovisnosti, na izlječenja psihičkih i tjelesnih oboljenja, već se daleko više može investirati u odgoj i obrazovanje novih naraštaja te razvojne programe društva. Zbog toga, mnogi poznava­telji društvenih zbivanja izlaz i put iz današnje moralne i gospodarske krize vide upravo u jačanju uloge obitelji... Iz božićnih poruka kardinala Bozanića i mons. Barišića

 

 

                                   *                         *                            *

 

Iz božićne poruke kardinala Josipa Bozanića

 

Obitelj kao jamstvo čvrstoće  društva

 

...Mnogi će i danas reći da se u obiteljima susreću s teško rješivim problemima; da se obitelji ne mogu promatrati samo u idiličnoj slici za­jedništva i ljubavi. Svjesni smo toga, ali u tim poteškoćama i dalje zrači istina da problemi nastaju upravo onda kada se zanemari konačno utemeljenje obitelji.

 

Znamo dobro gdje završava obi­telj u kojoj nema zajedništva, u kojoj se ne razmišlja i ne govori o izvoru i konačnome cilju života, u kojoj se ne pokušava u život prevesti istina o ljudskoj stvorenosti. Zato pozi­vam obitelji da se usude »postati ono što jesu...

 

Braćo i sestre, neka nas ne zbunjuje što i u našemu hr­vatskom društvu postoje oni koji na sve moguće načine žele poljuljati vrijednost obitelji, ali i vrijednosti koje su s njima povezane. Njiho­vi su ciljevi prilično jasni, a njihova nastojanja još snažnije podcrtavaju važnost do koje nam treba biti stalo. Obitelj nije samo temeljna stanica društva, nego je jamstvo čvrstoće društva. Toliko smo puta osjetili da u trenutcima kada sve djeluje poljulja­no i kada nedostaju svjetionici, oslo­nac tražmo u Bogu i obitelji. Znamo dobro kako završava narod koji ne njeguje zajedništvo i kojemu nije stalo do vrijednosti dara života.

 

Iskorjenjivanje ljudi iz obitelj­skog ozračja olakšava oduzimanje pripadnosti, kao i slabljenje identi­teta. Unošenjem razdora u obitelji lakše se dolazi do nesloge u nacio­nalnome biću. Promicanjem izdvo­jenosti pojedinaca koji nemaju svoe kulturno i duhovno zaleđe osiromašuje zajedništvo koje oplemenjuje.Ako dakle želimo dobro svo­mu narodu, poštovat ćemo obitelj, čuvati ju i štititi. A vi, drage obitelji, ne prepustite svoje živote i život Hrvatske Domovine drugima...

 

                                    *                       *                        *

                      

Iz božićne poruke mons. Marina Barišića 

 

Obitelj  kao ključ naše budućnosti

 

... Dobro smo svjesni da obitelj danas, kao i nazaretsku Josipa i Marije, sureću razne poteškoće, duhovne i društvene: tra­ženje krova nad glavom, nezaposle­nost, mala primanja, prekovremeni neplaćeni rad, rad i nedjeljom, po­teškoće u odgoju, nerazumijevanje, osamljenost, ugroženost vredno­ta pa i vrednota same obitelji koju bi neki, zamislite, htjeli vidjeti kao izvor nasilja i svih zala.

 

Ipak, uza sve izazove i poteškoće, sadašnje i buduće, obitelj jest i ostaje najidealnije mjesto rađanja i odra­stanja čovjeka. Tu smo prihvaćeni i voljeni, ljubljeni i osposobljeni za život i ljubav. Ne smijemo zaboravi­ti da je obitelj univerzalna, temeljna vrednota ljudskoga roda, ispisana rukopisom i pečatom Božje ljubavi, osvijetljena svjetlom objave. Obitelj je, braćo i sestre, ključ naše budućnosti. Štoviše, po svojoj naravi kao »socijalni sakrament«, brak i obitelj itekako utječu na rast i razvoj društva u cjelini. U obitelji se rađa i oblikuje lice svakog, pa tako i hrvatskog naroda.

 

I moralno zdravlje i gospodarski razvoj društva u najvećoj mjeri ovise o obitelji. Ako je obitelj zdrava, ne bi trebalo ulagati tolika sredstva na po­pravne domove, centre odvikavanja od ovisnosti, na izlječenja psihičkih i tjelesnih oboljenja, već se daleko više može investirati u odgoj i obrazovanje novih naraštaja te razvojne programe društva. Zbog toga, mnogi poznava­telji društvenih zbivanja izlaz i put iz današnje moralne i gospodarske krize vide upravo u jačanju uloge obitelji...

 

Obitelj nije samo pravna, sociološka i ekonomska jedinica društva, ona je prije svega zajedništvo ljubavi i uza­jamnosti, darovanosti i otvorenosti životu. Obiteljski odnosi ispisani su Božjim rukopisom i kao zajednica ljubavi znak je one iste vjerne ljuba­vi, koju Bog u betlehemskom Djetetu očituje svijetu. Zato je obitelj uza sve poteškoće svetište sebedarne i vjerne ljubavi.

 

Obitelj u svjetlu Božića naj­bolja je dijagnoza i terapija društva; ona u sebi nosi snagu samoizlječenja koju betlehemsko Dijete želi ostva­riti u obiteljima i u društvu. Uza sve poteškoće, obitelj je ne samo put bu­dućnosti, već i otvorenost Nebu. Isus je svojim rođenjem u obitelji povezao nebo sa zemljom...

                                  

                                     *                     *                       *

 

Iz Božićne poruke kardinala Josipa Bozanića

upućene hrvatskome narodu 2008. god., ali sasvim sigurno aktualne i danas

 

(...) Naše suvremeno društvo stvara velik broj dobara, ali ih ujedno brzo troši. Umnaža životne ponude: dojmove, osjećaje, iskustva. Stvara umjetne vrijednosti kako bi se još više moglo trošiti, povećavajući žurbu i nemir. Rađa neprestane promjene, pokretljivost, izvanjska događanja, obilje predstava...No, istodobno proizvodi tjeskobu i životni umor. Sve se to pretvara u krhotine življenja, u površno skupljanje nepovezanih dijelova koji čovjeka ostavljaju nezadovoljnim, razočaranim i praznim. Nažalost, često se to događa i s raznim duhovnim ponudama.

 

                                            *               *                 *

 


(...) Bog je prihvatio našu slabost; ponio je u sebi težinu zla izlažući se odbijanju, poniženju i umiranju. Ljubav prema čovjeku, ljubav prema svijetu što ga je stvorio, očitovala se u mudrosti križa, u sili Božjoj koju ovozemaljska mudrost ne razumije. Neuvjetovana i milosrdna ljubav objavljuje se u potpunosti u Raspetome, ali je vidljiva i u betlehemskome Djetetu.
Pozvani smo u vjeri prihvatiti Božju ljubav na takav način da po nama progovara: služenje, opraštanje, ljubav prema bližnjima. To je put koji osvjetljuje ljepotu i nadu življenja. Tim se putem učvršćuje obitelj, izgrađuje kršćanska zajednica i oplemenjuje društvo.

I dok se čini da evanđeoski navještaj nema puno zajedničkoga s našim stvarnim problemima, niti se tiče naše svakidašnje brige: rada, doma, uspjeha, sigurnosti, možemo se pitati uspijevamo li uopće, pod teretom neposrednih interesa, otkriti i vidjeti životna pitanja na koja Krist daje odgovor i želi da ga svaki od nas čuje.

Posljednjih se mjeseci diljem svijeta, pa tako i u hrvatskome društvu, često čulo govoriti o krizi i recesiji. One znače životnu nesigurnost, tegobe i uzmicanja, povlačenje i odstupanje od zacrtanoga. S njima se lako u ljudima izaziva malodušnost i nepovjerenje; osjećaj pritiješnjenosti i neslobode. Tim se rječnikom koriste oni koji svoje uporište pronalaze u zemaljskome, koji su se suočili s nestalnošću gospodarske zbilje, s neizvjesnom dinamikom težnje prema probitku ili planiranomu napretku(...)

(...) Uistinu, zbog čega se u svijetu osjeća kriza, nesigurnost? Pred čime se i zašto uzmiče? Što su razlozi posustajanja? Da bi se odgovorilo na ta pitanja, dovoljno je postaviti njima komplementarna: Na čemu je građena sigurnost? Kamo se to uputilo i koji su bili ciljevi? Kakva je bila hrana izdržljivosti i koja su uporišta izabrana? I ranije se znalo da svjetska ekonomija tim putem ne može stalno biti u rastu, ali se to nije htjelo spominjati jer nas suvremeno društvo uči živjeti danas, trošiti danas, a sutra će se vidjeti. Mi se kršćani ne čudimo, jer sve čemu u dnu ne vidimo Boga, držimo nestalnim i prolaznim. Sve što za konačni cilj nema vječnost, osuđeno je na vremenitost koja razočarava. Ako Bog nije postavljen kao temelj, gradi se na prividu ljudske veličine(...)

(...) Naše suvremeno društvo stvara velik broj dobara, ali ih ujedno brzo troši. Umnaža životne ponude: dojmove, osjećaje, iskustva. Stvara umjetne vrijednosti kako bi se još više moglo trošiti, povećavajući žurbu i nemir. Rađa neprestane promjene, pokretljivost, izvanjska događanja, obilje predstava...No, istodobno proizvodi tjeskobu i životni umor. Sve se to pretvara u krhotine življenja, u površno skupljanje nepovezanih dijelova koji čovjeka ostavljaju nezadovoljnim, razočaranim i praznim. Nažalost, često se to događa i s raznim duhovnim ponudama.

Moderno društvo prisiljava nas da stavimo u središte: stvari, novac, bogatstvo, uspjeh, zaboravljajući čovjekove prave vrijednosti: zajedništvo, solidarnost, vjeru, nadu...Usmjerujući pogled prema vlastitoj nutrini, vidimo da u nama živi želja za puninom, za iskustvom istinske sreće. Ipak, sve više postajemo svjesni da postoji nerazmjer između želja koje nosimo u sebi i naše mogućnosti da ih ostvarimo. Ostvarivost ostaje djelomičnom, a kao najbolji pokazatelj je nužnost umiranja. Da bi se čovjek obranio od smrti, da bi prigušio strah i tjeskobu, da bi se osjetio sigurnim, upušta se u trku za užicima, posjedovanjem i moći.

Takav stav rađa sebično dosizanje svojih ciljeva i lažnu samodostatnost. U nemogućnosti da dodirne stvarni odgovor na pitanje životne bezmjernosti i sreće, jača osjećaj nutarnjega razdora, lomova koji postaju izvorom malodušja i očaja.
Kako mogu odvagnuti svoj život u ograničenosti zemaljskoga ako ne u mjeri neizmjernoga i vječnoga? Božić nam donosi obzorje beskonačnoga dobra. Bog je taj kojega tražimo s one strane zemaljske zbilje; on nas pomoću stvorenoga privlači svojom prisutnošću koja po njegovoj stvoriteljskoj i otkupiteljskoj ljubavi živi u svijetu.

(...) "Bog, rođen od Oca prije svih vjekova", Svevladar, izložen je hladnoći i opasnosti, u potrebi za najosnovnijim životnim prostorom. U posvemašnjemu siromaštvu, iz kojega se nema kamo uzmaknuti u materijalnome smislu, ipak je živio jedno bogatstvo – obitelj. Bogatstvo ljudskosti i ljubavi kojim je očitovao važno uporište našim nesigurnostima.

 

Rođenje Božjega Sina u obitelji izaziva nas na zalaganje oko kulture koja u svoje središte stavlja: osobu, uzajamno sebedarje, život, obitelj, kreativnost u dobru, nadu. Vjernost i stalnost supružnika, rađanje i odgajanje djece, vjerski odgoj, to su čvrsti temelji društva. U takvome se ozračju može tražiti jamstvo za zadovoljstvo, jer se u kršćanskoj kulturi trajno računa s dimenzijom križa. Takav oblik društvene stabilnosti traži i zakonsku i ekonomsku potporu države i društva i ne može se izjednačiti s niti jednim od oblika zajedničkoga življenja. Štoviše, treba izbjegavati sve što može potamniti njegovu vrijednost i dovesti u pitanje njegovu nezamjenjivu ulogu.

Upravo zbog toga pozivam sve nas koji vjerujemo u Krista da se životno zaustavimo na radosnome događaju božićne svetkovine i da uđemo u ljepotu koju nam Bog daje okusiti najviše u zajednici koja slavi i koja ne prekida svoje slavlje sa završetkom obreda. Slavlje Božića poziva nas na razmatranje što je bitno u životu, a što je od drugotnog značenja, iako potrebno(...)

(...) Molimo za one koji žive u nevjeri, u sumnji, za one koji su zatočenici praktičkoga materijalizma i sebičnosti, za sve koji su ravnodušni, za žrtve nasilja, sukoba i društvenih nepravda, za rastavljene i osamljene, za bolesne i napuštene, za nezaposlene i beskućnike.

Što zaželjeti kao čestitku za Božić, nego ponoviti riječi proroka, ispunjene Kristovim dolaskom: "Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku" (Iz 9, 1). I dok tmine zastiru pogled, toliko je dobrih ljudi koji sjaje ljubavlju. Neka nam Gospodin udijeli milost da ne previdimo veliku svjetlost Bogočovjeka na zemlji. Po zagovoru Presvete Bogorodice Marije neka Gospodin izlije svoga Duha na sve obitelji, osobito na djecu, a bolesnima ulije snagu i strpljivost koja izvire iz Kristove poniznosti i radosti!

Čestit vam Božić i blagoslovljena nova 2009. godina!

Vaš kardinal Josip Bozanić

 
« Prethodna   Sljedeća »